top of page

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Website giaytophaply.com hoặc giaytophaply.com.vn hoặc giaytophaply.vn là phiên bản Tiếng Việt website chuyên về dịch vụ pháp lý của Công ty luật TNHH MTON Việt Nam (Sau đây gọi tắt là MTON hoặc giaytophaply.com hoặc chúng tôi), đây là nơi phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam. Dịch vụ pháp lý này được phát triển dưới nhãn hàng DocBeez thuộc MTON.

Website này chỉ mô tả một phần công việc dịch vụ pháp lý DocBeez của chúng tôi, mà chủ yếu phục vụ cho khách hàng là người Việt Nam hoặc liên quan đến Việt Nam. Tất cả các thông tin, bài viết đăng trên website này và các tên miền (domain) dẫn chiếu đến site này đều đã được kiểm soát và ghi rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ban điều hành luôn kiểm duyệt trước khi cho đưa lên website. Tuy vậy, không thể tránh khỏi sai sót. Hơn nữa, tất cả hoặc một hoặc một vài các yếu tố sau: thời gian, không gian, đối tượng, tình huống có thể thay đổi nên thông tin hoàn toàn có thể sai khác. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo/ đề nghị các bạn chỉ sử dụng các thông tin chứa trong nội dung website này với mục đích tham khảo.

Tuyệt đối không tự ý áp dụng/sử dụng và tuân theo những lời khuyên, hướng dẫn v.v… có trong website này.

 

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

 

CHẤP NHẬN

Bằng cách sử dụng và/ hoặc truy cập vào giaytophaply.com (gọi chung, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các nội dung, và thông tin được tải lên (uploads) hoặc có sẵn thông qua giaytophaply.com) có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đây gọi chung là Điều Kiện Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật Sự Riêng Tư của chúng tôi và tất cả các việc sửa đổi và sửa đổi trong tương lai (sau đây gọi chung tất cả là "Hiệp định").

Bằng cách truy cập vào website, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Kiện Sử Dụng. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc các điều khoản và điều kiện dưới đây, bạn có quyền hoặc có nghĩa vụ không sử dụng giaytophaply.com.

Các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này có thể thay đổi bởi chúng tôi bất cứ lúc nào và không tùy thuộc vào ý của bạn. Nếu bạn không chấp nhận bị ràng buộc bởi bất kỳ và tất cả các sửa đổi, thay đổi và/ hoặc sửa đổi của bản thoả thuận này, bạn có quyền hoặc có nghĩa vụ không sử dụng giaytophaply.com

Các điều khoản và điều kiện dưới đây áp dụng cho tất cả người dùng (user) của chúng tôi. Nếu bạn là một 'khách' hay một 'thành viên' và bạn chỉ được phép sử dụng giaytophaply.com nếu bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật và bị ràng buộc về mặt pháp lý theo các điều khoản và điều kiện của Hiệp định này.

 

MÔ TẢ

Một vài phần trong giaytophaply.com như diễn đàn (forum) hoặc bình luận (Comments) có thể cho phép tải lên, chia sẻ và nói chung xem nhiều loại khác nhau của nội dung cho phép người dùng đăng ký và không đăng ký để chia sẻ thông tin, không bao gồm các hình ảnh khiêu dâm, vi phạm pháp luật.

giaytophaply.com có thể chứa các liên kết đến các trang web nhất định của bên thứ ba mà không có cách nào sở hữu hoặc kiểm soát bởi MTON. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật, tập quán của bất kỳ và tất cả các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của các trang web bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh cho việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba.

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho những đề nghị người dùng của riêng bạn và những hậu quả của việc đăng tải, tải lên, xuất bản truyền hoặc khác làm cho chúng có sẵn trêngiaytophaply.com. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (và cũng không cho người khác sử dụng tài khoản của bạn) để truy cập, tải lên, đăng, truyền tải hoặc làm cho có sẵn trong bất kỳ cách nào về nội dung giaytophaply.com, đó là bất hợp pháp, không hợp lệ, quấy rối, đe dọa, quanh co, lăng mạ, nói xấu, khiêu dâm , bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của một người bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin cá nhân, hận thù, phân biệt chủng tộc. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không gửi, tải lên, đăng, truyền tải hoặc làm cho có sẵn trong bất kỳ cách nào về phần mềm có chứa virus hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin, hoặc các chương trình được thiết kế để tiêu diệt, gây cản trở, hạn chế các chức năng theo dõi hoặc liên tục cư trú ở trong hoặc trên bất kỳ phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (và cũng không để người khác sử dụng tài khoản của bạn) sử dụng, tải lên, đăng, truyền tải hoặc làm cho có sẵn trong bất kỳ cách nào về nội dung của giaytophaply.com, đó là cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, bang, quốc gia, quốc tế, hoặc bất kỳ quy định hoặc pháp luật có hiệu lực của pháp luật nơi bạn cư trú và những nơi khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ luật hoặc quy định liên quan đến thương mại, chứng khoán, bảo mật, và kiểm soát xuất khẩu, kể cả tham gia vào, thúc đẩy.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không (và cũng không người khác sử dụng tài khoản của bạn) sử dụng, tải lên, đăng, truyền tải hoặc làm cho có sẵn trong bất kỳ cách nào về nội dung giaytophaply.com có ý mô tả các hoạt động bất hợp pháp, thúc đẩy hoặc mô tả tác hại về thể chất hoặc chấn thương đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân, hoặc thúc đẩy hoặc mô tả bất kỳ hành động tàn ác với động vật; Bạn đồng ý không sử dụng giaytophaply.com trong bất kỳ cách nào đó cho thấy có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.

Bạn đồng ý rằng giaytophaply.com có quyền để xác định tuỳ ý và không bị trói buộc của nó, những hành động sẽ được thực hiện trong trường hợp hành vi vi phạm được phát hiện hoặc báo cáo của các điều khoản và điều kiện dưới đây.

 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nội dung chứa trên giaytophaply.com và không là ngoại lệ đối với người dùng gửi đên, bao gồm nhưng không giới hạn ở những văn bản, phần mềm, kịch bản, đồ họa, âm nhạc, video, hình ảnh, âm thanh, các tính năng tương tác và thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng chứa trong đó, được sở hữu bởi và/hoặc cấp phép cho MTON. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc MTON theo pháp luật Việt Nam, nước ngoài và các công ước quốc tế.

Nội dung trên trang web được cung cấp cho bạn chỉ để tham khảo và/hoặc tiếp cận dịch vụ của chúng tôi. Không được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền tải, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép, hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào khác mà không trước sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền lợi lợi của mình. Bạn đồng ý không tham gia vào việc sử dụng, sao chép, hoặc phân phối bất kỳ nội dung khác hơn là cho phép rõ ràng trong tài liệu này, bao gồm cả việc sử dụng, sao chép, và/ hoặc phân phối Người dùng gửi của các bên thứ ba thu được thông qua trang web cho bất kỳ mục đích thương mại. Nếu bạn tải xuống hoặc in một bản lại nội dung để sử dụng cá nhân, bạn phải giữ lại bản quyền và quyền sở hữu khác chứa trong đó. Bạn đồng ý không để vô hiệu hóa, phá vỡ, hoặc can thiệp với các tính năng bảo mật có liên quan của giaytophaply.com hoặc các tính năng ngăn ngừa hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thi hành những hạn chế về việc sử dụng các trang Web hay các nội dung trong đó.

 

ĐỆ TRÌNH NGƯỜI DÙNG

giaytophaply.com cho phép bạn liên kết đến các tài liệu trên trang Web cho cá nhân, chỉ có mục đích phi thương mại. Hơn nữa, giaytophaply.com có quyền đình chỉ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm hoặc vì các lý do thay đổi trong quản lý website của chúng tôi.

 

ĐĂNG QUẢNG CÁO HAY LÔI KÉO THƯƠNG MẠI

Mạo nhận người khác. MTON không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website của mình, và MTON sẽ loại bỏ tất cả các nội dung và tài Submissions nếu được thông báo đúng như những thông tin mà nội dung hoặc tài khoản vi phạm khác của quyền sở hữu trí tuệ. MTON có quyền bỏ nội dung Mà không cần thông báo trước. MTON  cũng sẽ chấm dứt sự truy cập của người dùng đến trang web, nếu họ được xác định là một người vi phạm.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng khi sử dụng giaytophaply.com, bạn sẽ được tiếp xúc với Người dùng gửi từ nhiều nguồn khác nhau, và rằng giaytophaply.com không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hữu dụng, an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc liên quan đến người dùng thông tin đó. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể được tiếp xúc với người dùng rằng không chính xác, gây khó chịu, không đứng đắn, hoặc bị phản đối, và bạn đồng ý từ bỏ, và đây là trường hợp không từ bỏ bất kỳ quyền hoặc biện pháp pháp lý hoặc công bằng, bạn có hoặc có thể có đối với giaytophaply.comvới sự tôn trọng quan, và đồng ý bồi thường và giữ giaytophaply.com

Bạn đồng ý rằng giaytophaply.com có thể tùy ý (có quyền) từ chối xuất bản, loại bỏ, hoặc chặn truy cập vào những thông tin người dùng mà có sẵn thông qua trang web bất cứ lúc nào, vì lý do nào, hoặc không có lý do nào cả, có hoặc không có thông báo.

giaytophaply.com cung cấp cho trang web của mình như là một dịch vụ cho người sử dụng. Tuy nhiên, giaytophaply.com không chịu trách nhiệm về bất cứ giám sát cho nội dung không phù hợp hoặc hành vi vi phạm.

giaytophaply.com có thể xem xét và xóa bất kỳ Người dùng gửi rằng, trong bản án duy nhất của mình, vi phạm Hiệp định này hoặc có thể gây khó chịu hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, gây tổn hại hoặc đe dọa sự an toàn của mọi người sử dụng hoặc người không liên quan đến các trang web ( gọi chung là "không thích hợp do Người dùng gửi"). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đó mà bạn hiển thị trên các trang web hoặc bất kỳ trang web của bên thứ ba.

Bạn cũng hiểu, thừa nhận, đồng ý và đặc biệt ủy quyền cho Chúng tôi sử dụng, tái sử dụng, gửi, công bố hoặc tải lên bất kỳ thông tin người dùng gửi để quản lý nội bộ của mình hoặc để bảo vệ nội bộ hoặc vì lý do an ninh.

 

CHÍNH SÁCH

Chúng tôi tuân thủ một chính sách không khoan nhượng liên quan đến bất kỳ nội dung bất hợp pháp. Khiêu dâm trẻ em, thú vật, hãm hiếp, tra tấn, đánh nhau, giết chết và/ hoặc bất kỳ loại hình khác của tài liệu khiêu dâm và / hoặc bất hợp pháp sẽ không được dung thứ bởi giaytophaply.com.

 

LỆ PHÍ

Bạn thừa nhận rằng giaytophaply.com có quyền tính phí cho các dịch vụ có ghi tính phí trên đó. giaytophaply.com thay đổi phí theo thời gian trong công việc của mình nên các thông báo phí (nếu có) sẽ chỉ để tham khảo trừ khi có thông báo khẳng định rõ ràng. Tuy nhiên, các trường hợp truy cập website kể cả đăng ký người dùng sẽ không tính phí.

 

BẢO ĐẢM

Bạn đại diện và bảo đảm rằng tất cả các thông tin được bạn cung cấp để tham gia vào website giaytophaply.com là chính xác. Hiện tại bạn có tất cả các quyền năng cần thiết để tham gia vào thỏa thuận này và thực hiện các hành vi cần thiết của bạn dưới đây.

Như là một điều kiện để sử dụng giaytophaply.com thuộc MTON, bạn phải đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật Riêng Tư và sửa đổi của nó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền các Website có thể liên quan đến việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và thay đổi cho phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị hoặc mạng kết nối. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các dữ liệu khác thu thập và duy trì bởi giaytophaply.com có liên quan đến người sử dụng với thể được tiết lộ theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Sự Riêng Tư của Chúng tôi.

 

CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SỬ DỤNG WEBSITE GIAYTOPHAPLY.COM VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU RỦI RO TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP. CHÚNG TÔI GỒM GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, CỐ VẤN ĐƯỢC TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE VÀ VIỆC SỬ DỤNG NÓ.

CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM SỰ CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN ĐỐI VỚI NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY VÀ RẰNG KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM NHIỆM CHO BẤT CỨ LỖI, SAI LẦM HAY KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HAY THIỆT HẠI TÀI SẢN CỦA BẤT KỲ THỰC THỂ NÀO, DO BẠN TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI, BẠN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRỪ TRƯỜNG HỢP TƯ VẤN TRỰC TIẾP TỪ MỘT ĐẠI DIỆN CỦA CHÚNG TÔI.

 

BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH LƯU TRỮ TRONG ĐÓ,

 

BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN HOẶC CHẤM DỨT LÂY ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI, (IV) BẤT KỲ LỖI, VIRUS, TROJAN, HAY NHỮNG GÌ MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN TỚI HOẶC QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI BỞI BẤT KỲ BÊN THỨ BA, VÀ / HOẶC BẤT KỲ LỖI HAY SAI SÓT BẤT CỨ NỘI DUNG HAY DO MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GỬI QUA EMAIL, TRUYỀN HAY LÀM SẴN TỪ WEBSITE. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM HOẶC NHẬN TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HAY CUNG CẤP BỞI BÊN THỨ BA QUA WEBSITE HOẶC BẤT CỨ TRANG WEB LIÊN KẾT HOẶC BANNER QUẢNG CÁO. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT BẤT KỲ GIAO DỊCH GIỮA BẠN VÀ THỨ BA CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ.

BẠN THỪA NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO ĐĂNG TIN TỪ NGƯỜI DÙNG NHƯ NÓI XẤU, TẤN CÔNG, HOẶC HÀNH VI BẤT HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA VÀ RỦI RO CỦA TÁC HẠI HOẶC THIỆT HẠI TỪ TRÊN THUỘC HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN.

CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, CỐ VẤN VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT CỨ TỔN HẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO LÀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ LỖI, SAI LẦM HAY KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG,

 

THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HAY THIỆT HẠI TÀI SẢN CỦA BẤT KỲ BẢN CHẤT NÀO, DO BẠN TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI,

 

BẤT KỲ TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬ DỤNG MÁY CHỦ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH LƯU TRỮ TRONG ĐÓ,

 

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Chúng tôi ,giám đốc, nhân viên và cố vấn đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý, chi phí hay nợ, và các chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư) phát sinh từ:

 

Việc bạn sử dụng và truy cập vào các website giaytophaply.com

 

Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của Điều khoản dịch vụ;

 

Bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, tài sản hoặc quyền riêng tư; hoặc

 

Bất kỳ tuyên bố rằng một của Người dùng gửi của bạn gây ra thiệt hại cho bên thứ ba. Nghĩa vụ quốc phòng và bồi thường này sẽ tồn tại các Điều khoản Dịch vụ và việc bạn sử dụng website.

 

CHUYỂN GIAO

Các Điều khoản và Điều kiện ở đây và bất kỳ quyền và giấy phép được cấp dưới đây, có thể không được chuyển giao bằng cách do bạn chỉ định, nhưng có thể được chỉ định không hạn chế bởi Chúng tôi.

 

Nếu bất kỳ điều khoản, điều khoản hoặc điều khoản của thỏa thuận này có hiệu lực hoặc không thể thực thi bởi một tòa án có thẩm quyền xét xử, vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hoạt động của bất kỳ điều kiện, điều khoản hoặc cung cấp khác. Điều khoản hoặc cung cấp được coi là được cắt đứt từ Hiệp định này.

 

THẨM QUYỀN

Hiệp định này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của Vietnam, mà không quan tâm đến những mâu thuẫn của các nguyên tắc của pháp luật. Thẩm quyền và địa điểm duy nhất và độc quyền cho bất kỳ hành động hoặc thủ tục phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được trong một tòa án thích hợp nằm ở Vietnam. Bạn đồng theo thẩm quyền và địa điểm tổ chức của Toà án Vietnam. Bạn đồng để phục vụ các tiến trình xử lý thủ tục pháp lý tại Vietnam.

______________________

bottom of page